Eretekens van de arbeid

De Eretekens van de Arbeid hebben als doel de werknemers te eren en belonen omwille van hun kennis, talent, toewijding en vaardigheden bij de uitoefening van hun werk. Er bestaan twee types: 1ste en 2de klasse.

Het Ereteken van de Arbeid tweede klasse wordt toegekend aan werknemers die 25 jaar arbeidsprestaties kunnen bewijzen. Met arbeidsprestaties worden gelijkgesteld: de arbeidsonderbrekingen wegens ziekte, de periodes van werkloosheid en werkloosheid met bedrijfstoeslag voor een samengevoegde duur van ten hoogste vijf jaar, en de militaire dienstplicht.

Het Ereteken van de Arbeid eerste klasse kan worden verleend aan werknemers, voor zover zij arbeidsprestaties over een periode van 30 jaar kunnen bewijzen.
Ambachtslieden komen in aanmerking voor een ereteken eerste klasse na 20 jaar als zelfstandige in België, te rekenen vanaf de leeftijd van 21 jaar.

Wenst u meer info betreffende de levering van dit ereteken, stuur een mailtje naar info@wyffels.be of bel 051 22 55 12.

Ereteken van de arbeid 1ste klasse

Ereteken van de arbeid 1ste klasse

Ereteken van de arbeid tweede klasse

Ereteken van de arbeid tweede klasse

Meer info i.v.m. de eretekens voor de Arbeid

Officiële onderscheidingen voor arbeid : eretekens en medailles

Om de toewijding van de werknemers aan hun bedrijf of organisatie te huldigen werden “eretekens uit hoofde van de arbeid” gecreëerd om al wie “zijn kennis, talent, toewijding, vaardigheid en idealen ten dienste van de arbeid” had gesteld, te eren.

Er bestaan diverse categorieën en graden van eretekens al naargelang de duur van de arbeid en de graad van engagement van de werknemers. Ook vandaag nog houden heel wat werkgevers er aan op die manier hun waardering te tonen voor het werk dat geleverd wordt door hun werknemers.

De eretekens hebben als doel hulde te brengen aan de personen die ze ontvangen, maar ze zijn ook een teken dat de onderneming van het wederzijds respect een centrale waarde in haar bedrijfscultuur wil maken.

De administratie “Directie van de eretekens” , een onderdeel van de federale overheid, is belast met de toekenning van die eervolle onderscheidingen.  De eretekens zelf worden uitgereikt door de werkgever of, voor de Nationale Orden, door de Directie tijdens de jaarlijkse huldiging van de werknemers in het bijzijn van de Koning en de Koningin of een ander lid van de koninklijke familie.

Hoe worden eretekens van de arbeid uitgereikt?

De Eretekens van de Arbeid hebben als doel de werknemers te belonen en te eren omwille van hun jarenlange dienstprestaties. In principe is het de werkgever (of de beroepsvereniging) die het initiatief neemt een kandidaatstellingsformulier aan te vragen bij de “ Directie van de eretekens”  van de FOD Werkgelegenheid. 

Wanneer de werkgever dit initiatief om één of andere reden niet wil nemen, kan de werknemer een individuele aanvraag richten aan dezelfde dienst. Het is ook de werkgever (of de beroepsvereniging) die het juweel aanschaft dat zal uitgereikt worden aan de werknemer.

Waar kan ik een ereteken bestellen?

Eretekens bestellen doe je heel eenvoudig bij Wyffels.be of eretekens.be : een Belgisch bedrijf dat al sinds 1946 bestaat. Je kan bij ons terecht voor de officiële Belgische eretekens : voor zowel de arbeidseretekens als de Nationale Orden (Orde van Leopold, Kroonorde en Orde van Leopold II), voor de  burgerlijke en militaire onderscheidingen, en voor eretekens voor uw vereniging of voor de brandweer.
Hieronder kan je heel gemakkelijk de verschillende mogelijkheden van de meest courante eretekens vinden.

Wil je eerst de prijs , dan maken wij graag een gratis offerte.  Daarbij kunnen wij je ook de mogelijke leveringsdatum meegeven. Zo kan je de uitreiking van het ereteken  alvast inplannen.

Wij gebruiken cookies om uw surfervaring te verbeteren. Door het verder gebruiken van deze website, gaat u hier expliciet mee akkoord.

Meer informatie
Ik snap het!